AJA Việt Nam được phép hoạt động Chứng nhận chất lượng

Căn cứ Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp.

Căn cứ Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và một số quy định về kiểm tra chuyên ngành.

Căn cứ Quyết định số 08/2019/QĐ-TTg ngày 15 tháng 02 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ.

Ngày 27 tháng 05 năm 2020, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Bộ Khoa học và Công nghệ chính thức cấp “Giấy chứng nhận Đăng ký hoạt động Chứng nhận” cho AJA Việt Nam. Qua chứng nhận này, Công ty cổ phần Chứng nhận AJA Việt Nam được phép hoạt động chứng nhận tổng hợp đa ngành trong lĩnh vực hệ thống quản lý. Số đăng ký: 95/CN-TĐC.

Đăng ký hoạt động chứng nhận tại Việt Nam – Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ định

AJA Europe và AJA Việt Nam luôn hướng tới mục tiêu hỗ trợ tốt nhất cho doanh nghiệp đồng thời tuân thủ quy định pháp luật. Bởi vậy, chúng tôi có thể đảm bảo được chứng nhận do AJA cấp là hoàn toàn hợp pháp, tuân thủ quy định của Việt Nam và quốc tế. Doanh nghiệp có thể yên tâm trao gửi niềm tin tại đây để nhận được giá trị chất lượng trong tương lai.

Mọi thông tin chi tiết về dịch vụ của AJA, vui lòng liên hệ theo số hotline để nhận được hỗ trợ đầy đủ nhất – Hà Nội: 098 910 9395 / Đà Nẵng: 0915 396 919 / Thành phố Hồ Chí Minh: 0984 673 937