Phân biệt Chứng nhận – Công nhận – Thừa nhận

Người tiêu dùng trong nhiều năm qua thường xuyên nghe đến cụm từ “chứng nhận sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO” hoặc cụm từ “công nhận phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn ISO”. Nhìn chung, mọi người có thể hiểu nôm na ý nghĩa nhưng chưa hiểu thực sự rõ ràng các khái niệm về chứng nhận/công nhận/thừa nhận. Điều này khiến cho nhiều người bối rối. Vậy hãy cùng AJA phân biệt chứng nhận – công nhận – thừa nhận theo một cách dễ hiểu nhất.

CHỨNG NHẬN LÀ GÌ?

Chứng nhận (Certification) có thể hiểu là những thủ tục mà bên thứ 3 (tổ chức độc lập) đảm bảo, xác nhận sản phẩm, quá trình, hệ thống hoặc chuyên gia nào đó đã phù hợp, đạt tiêu chuẩn theo những yêu cầu/tiêu chuẩn được xác định trước đó. Tổ chức tiến hành những hoạt động chứng nhận được gọi là tổ chức đánh giá sự phù hợp hay tổ chức chứng nhận.

Chứng nhận ISO 9001

Ví dụ: AJA là tổ chức chứng nhận tiến hành đánh giá chứng nhận hệ thống quản lý của một công ty theo tiêu chuẩn ISO 9001, …

CÔNG NHẬN LÀ GÌ?

Công nhận (Accreditation) là những thủ tục để một cơ quan hay tổ chức có thẩm quyền (gọi là tổ chức công nhận) xác nhận chính thức rằng một tổ chức đánh giá sự phù hợp có đủ năng lực để tiến hành các công việc cụ thể về đánh giá sự phù hợp.

Ví dụ như: Cơ quan Kiểm định Vương quốc Anh (UKAS) đánh giá năng lực của AJA Europe và cấp công nhận năng lực về việc chứng nhận hệ thống quản lý của tổ chức phù hợp theo quy định tại ISO 17021.

Tổ chức có quyền Công nhận thì có chức năng và thẩm quyền cao hơn so với tổ chức có quyền Chứng nhận. Và những tổ chức công nhận sẽ có quyền đánh giá, đồng thời cấp chứng chỉ hoạt động cho những tổ chức Chứng Nhận.

Tổ chức Công nhận có chức năng công nhận năng lực đánh giá sự phù hợp về các tiêu chuẩn chất lượng. Còn tổ chức chứng nhận sẽ cung cấp các dịch vụ chứng nhận chất lượng. Đây là điểm khác nhau lớn nhất và cơ bản nhất của hoạt động công nhận và chứng nhận.

Những tổ chức Công nhận trên toàn thế giới thuộc quyền quản lý khác nhau. Tuy nhiên, để đảm bảo sự thống nhất khi đánh giá về tiêu chuẩn chất lượng của một sản phẩm, dịch vụ, đơn vị nào đó, thì các kết quả đánh giá được công bố tại một diễn đàn chung.

Công nhận chất lượng và năng lực phòng thí nghiệm
Công nhận chất lượng và năng lực phòng thí nghiệm

THỪA NHẬN LÀ GÌ?

Thừa nhận hay Thừa nhận các kết quả đánh giá sự phù hợp là việc công nhận hiệu lực của một kết quả đánh giá sự phù hợp do người khác hoặc tổ chức khác đưa ra. Các tổ chức Công nhận trên thế giới tham gia Diễn đàn công nhận quốc tế (IAF – International Accreditation Forum). Các thành viên của IAF sẽ đánh giá chéo năng lực của nhau và thừa nhận kết quả công nhận của nhau, các chứng nhận được công nhận bởi các thành viên thuộc IAF sẽ có hiệu lực tại các nước thành viên của IAF.

Đây cũng là cách để tạo nên một hệ thống đánh giá chất lượng chung đồng nhất. Và nhờ vậy mà tại diễn đàn này, mọi thứ sẽ được đưa ra để đánh giá lẫn nhau, nhằm tạo nên một kết quả chung nhất, hợp lý nhất.

Như vậy tức là một đơn vị doanh nghiệp, tổ chức hoặc cá nhân nào đó được một Tổ chức Công nhận của một nước là thành viên của IAF đánh giá và cấp chứng chỉ công nhận chất lượng, thì ở nước thành viên của IAF khác, kết quả này cũng được công nhận.

VỀ AJA VIỆT NAM

AJA Việt Nam là chi nhánh chính thức tại Việt Nam của AJA Europe – Tổ chức chứng nhận của Vương quốc Anh, đơn vị được công nhận về năng lực chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng, chứng nhận chất lượng sản phẩm, CE Marking. Các tổ chức công nhận cho AJA bao gồm: UKAS – Cơ quan Công nhận Quốc gia của Vương Quốc Anh, SAC – Cơ quan Công nhận của Singapore, EC – Ủy ban châu Âu, Accredia – Cơ quan Công nhận của Italy,…đều là thành viên của Diễn đàn công nhận quốc tế (IAF) nên chứng nhận được cấp bởi AJA có giá trị quốc tế, được chấp nhận tại hầu hết các quốc gia trên thế giới.