CHỨNG NHẬN ISO 14001

Chứng nhận ISO 14001 giúp đáp ứng yêu cầu tại Nghị định 40/2019 về hướng dẫn thi hành Luật Môi trường tại Việt Nam

Chứng nhận ISO 14001: Hệ thống Quản lý Môi trường (Công nhận UKAS)

Chứng nhận ISO 14001: Hệ thống Quản lý Môi trường (Công nhận UKAS)

CHỨNG NHẬN ISO 14001:2015 - GIÚP DOANH NGHIỆP ĐÁP ỨNG YÊU CẦU LUẬT ĐỊNH Theo quy định mới đưa ra tại Nghị định 40/2019/NĐ-CP, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đã đi vào hoạt động thuộc các loại hình sản xuất công nghiệp có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, cơ sở hoạt động phá dỡ tàu biển phải …

4 lý do lớn nhất doanh nghiệp cần có chứng nhận ISO 14001

4 lý do lớn nhất doanh nghiệp cần có chứng nhận ISO 14001

Tiêu chuẩn ISO 14001 là hệ thống quản lý hướng tới mọi loại hình tổ chức: kinh doanh, trường học, bệnh viện, các tổ chức phi lợi nhuận… có mong muốn thực hiện hoặc cải tiến hệ thống quản lý môi trường. Tiêu chuẩn này có thể áp dụng được tại các tổ chức sản xuất và dịch vụ, với các tổ chức kinh doanh …