CHỨNG NHẬN ISO 14001

Chứng nhận ISO 14001 giúp đáp ứng yêu cầu tại Nghị định 40/2019 về hướng dẫn thi hành Luật Môi trường tại Việt Nam

Tận dụng EVFTA – đừng dừng ở những “mỹ từ”

Tận dụng EVFTA – đừng dừng ở những “mỹ từ”

Doanh nghiệp phải hành động và thay đổi thì mới có thể tận dụng được cơ hội từ Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA), chứ chỉ ngồi bàn thì không giải quyết được gì. Bắt tay vào hành động   EVFTA được hình tượng hóa lên thành tuyến cao tốc đã mở, con thuyền đưa Việt Nam ra …

Chứng nhận ISO 14001: Hệ thống Quản lý Môi trường (Công nhận UKAS)

Chứng nhận ISO 14001: Hệ thống Quản lý Môi trường (Công nhận UKAS)

CHỨNG NHẬN ISO 14001:2015 - GIÚP DOANH NGHIỆP ĐÁP ỨNG YÊU CẦU LUẬT ĐỊNH Theo quy định mới đưa ra tại Nghị định 40/2019/NĐ-CP, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đã đi vào hoạt động thuộc các loại hình sản xuất công nghiệp có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, cơ sở hoạt động phá dỡ tàu biển phải …

4 lý do lớn nhất doanh nghiệp cần có chứng nhận ISO 14001

4 lý do lớn nhất doanh nghiệp cần có chứng nhận ISO 14001

Tiêu chuẩn ISO 14001 là hệ thống quản lý hướng tới mọi loại hình tổ chức: kinh doanh, trường học, bệnh viện, các tổ chức phi lợi nhuận… có mong muốn thực hiện hoặc cải tiến hệ thống quản lý môi trường. Tiêu chuẩn này có thể áp dụng được tại các tổ chức sản xuất và dịch vụ, với các tổ chức kinh doanh …

Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm

Mục tiêu chung của Chương trình nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa (năng suất chất lượng) trên cơ sở áp dụng các giải pháp về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng, góp phần nâng tỷ trọng đóng góp của năng …

Phê duyệt Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khỏi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2020 – 2025

UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành Quyết định 1963/QĐ-UBND phê duyệt Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2020 - 2025. Mục tiêu cụ thể của Đề án là mỗi năm ít nhất có 05 DNNVV khởi nghiệp sáng tạo được hỗ trợ các nội dung theo Đề án. …

Công nhận quốc tế – Công nhận UKAS

Công nhận quốc tế – Công nhận UKAS

CÔNG NHẬN LÀ GÌ? Công nhận là một hoạt động đánh giá độc lập các tổ chức đánh giá sự phù hợp theo các tiêu chuẩn do tổ chức công nhận thực hiện. Công nhận nhằm đảm bảo tổ chức đánh giá sự phù hợp có đủ năng lực để thực hiện đánh giá, chứng nhận sự phù hợp đối với một tiêu chuẩn cụ thể. Thông qua …