CHỨNG NHẬN ISO 22000

Chứng nhận ISO 22000 tại AJA được công nhận bởi UKAS – Anh quốc và có giá trị quốc tế. Đây là lợi thế cạnh tranh vô cùng lớn đối với doanh nghiệp sản xuất thực phẩm khi đưa sản phẩm đi xuất khẩu.

Chương trình tiên quyết (PRP) trong ISO 22000:2018 (Phần 1)

Chương trình tiên quyết (PRP) trong ISO 22000:2018 (Phần 1)

THIẾT LẬP, THỰC HIỆN, DUY TRÌ VÀ CẬP NHẬT PRP Yêu cầu tại tiêu chuẩn: Tổ chức phải thiết lập, thực hiện, duy trì và cập nhật PRP để tạo điều kiện ngăn ngừa và/hoặc giảm chất ô nhiễm (bao gồm cả mối nguy về an toàn thực phẩm) trong sản phẩm, quá trình chế biến sản phẩm và môi trường làm việc. …

Các bước áp dụng ISO 22000 tại doanh nghiệp

Các bước áp dụng ISO 22000 tại doanh nghiệp

BẢN CHẤT CỦA ISO 22000:2005 LÀ GÌ ISO 22000 là một Hệ thống tiêu chuẩn về Quản lý An toàn Thực phẩm; được rất nhiều tổ chức, doanh nghiệp áp dụng. Việc sở hữu chứng nhận ISO 22000 sẽ giúp cho tổ chức; doanh nghiệp có thể thể hiện cho khách hàng; đối tác của mình rằng họ đang nắm trong tay hệ thống …