CHỨNG NHẬN ISO 9001

Chứng nhận ISO 9001 về hệ thống quản lý chất lượng giúp cho doanh nghiệp ổn định được chất lượng sản phẩm, dịch vụ và thông qua cải tiến liên tục để nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ của mình.

Chứng nhận Hệ thống Quản lý Chất lượng: ISO 9001 (Công nhận UKAS, SAC)

Chứng nhận Hệ thống Quản lý Chất lượng: ISO 9001 (Công nhận UKAS, SAC)

DOANH NGHIỆP ĐƯỢC GÌ KHI CÓ CHỨNG NHẬN ISO 9001:2015 Nâng cao uy tín, giá trị doanh nghiệp Hình ảnh của tổ chức/doanh nghiệp sẽ trở nên hoàn hảo hơn khi có kèm chứng nhận ISO 9001:2015 được công nhận quốc tế. Doanh nghiệp cần trải qua quá trình hoạt động và chỉnh sửa hệ thống quản lý, tối ưu quy …

Tận dụng EVFTA – đừng dừng ở những “mỹ từ”

Tận dụng EVFTA – đừng dừng ở những “mỹ từ”

Doanh nghiệp phải hành động và thay đổi thì mới có thể tận dụng được cơ hội từ Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA), chứ chỉ ngồi bàn thì không giải quyết được gì. Bắt tay vào hành động   EVFTA được hình tượng hóa lên thành tuyến cao tốc đã mở, con thuyền đưa Việt Nam ra …

Các hệ thống quản lý thường được tích hợp cùng ISO 9001:2015

Các hệ thống quản lý thường được tích hợp cùng ISO 9001:2015

KHÁI NIỆM VỀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ TÍCH HỢP (IMS) Hệ thống quản lý tích hợp IMS là việc doanh nghiệp hoặc một tổ chức có thể sử dụng duy nhất một hệ thống quản lý chung để quản lý toàn bộ các quá trình có liên quan tới các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO hoặc các tiêu chuẩn khác nhằm đáp ứng các mục tiêu của …

Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm

Mục tiêu chung của Chương trình nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa (năng suất chất lượng) trên cơ sở áp dụng các giải pháp về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng, góp phần nâng tỷ trọng đóng góp của năng …

Phê duyệt Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khỏi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2020 – 2025

UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành Quyết định 1963/QĐ-UBND phê duyệt Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2020 - 2025. Mục tiêu cụ thể của Đề án là mỗi năm ít nhất có 05 DNNVV khởi nghiệp sáng tạo được hỗ trợ các nội dung theo Đề án. …

Công nhận quốc tế – Công nhận UKAS

Công nhận quốc tế – Công nhận UKAS

CÔNG NHẬN LÀ GÌ? Công nhận là một hoạt động đánh giá độc lập các tổ chức đánh giá sự phù hợp theo các tiêu chuẩn do tổ chức công nhận thực hiện. Công nhận nhằm đảm bảo tổ chức đánh giá sự phù hợp có đủ năng lực để thực hiện đánh giá, chứng nhận sự phù hợp đối với một tiêu chuẩn cụ thể. Thông qua …

Áp dụng ISO 9001 trong doanh nghiệp (phần 1)

Áp dụng ISO 9001 trong doanh nghiệp (phần 1)

VỀ ISO 9001 ISO 9001 là một tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý chất lượng do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) ban hành để giúp các tổ chức, doanh nghiệp quy trình hóa các hoạt động, qua đó chuẩn hóa và thiết lập các chuẩn mực cần thiết để kiểm soát hoạt động sản xuất, kinh doanh; tạo lập …