KIẾN THỨC

Công nhận quốc tế – Công nhận UKAS

Công nhận quốc tế – Công nhận UKAS

CÔNG NHẬN LÀ GÌ? Công nhận là một hoạt động đánh giá độc lập các tổ chức đánh giá sự phù hợp theo các tiêu chuẩn do tổ chức công nhận thực hiện. Công nhận nhằm đảm bảo tổ chức đánh giá sự phù hợp có đủ năng lực để thực hiện đánh giá, chứng nhận sự phù hợp đối với một tiêu chuẩn cụ thể. Thông qua …

Các hệ thống quản lý thường được tích hợp cùng ISO 9001:2015

Các hệ thống quản lý thường được tích hợp cùng ISO 9001:2015

KHÁI NIỆM VỀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ TÍCH HỢP (IMS) Hệ thống quản lý tích hợp IMS là việc doanh nghiệp hoặc một tổ chức có thể sử dụng duy nhất một hệ thống quản lý chung để quản lý toàn bộ các quá trình có liên quan tới các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO hoặc các tiêu chuẩn khác nhằm đáp ứng các mục tiêu của …

Lưu ý về chứng nhận CE đối với hàng hóa lưu thông trên thị trường EU

Lưu ý về chứng nhận CE đối với hàng hóa lưu thông trên thị trường EU

Trong thời gian vừa qua, nhiều doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam hỏi về nhãn CE đối với mặt hàng khẩu trang. Do vậy, Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển đã tóm tắt các qui định về CE và cung cấp danh sách các cơ quan chịu trách nhiệm về chứng nhận CE tại các nước thành viên EU. QUY ĐỊNH CƠ BẢN VỀ KHẨU …

Chương trình tiên quyết (PRP) trong ISO 22000:2018 (Phần 1)

Chương trình tiên quyết (PRP) trong ISO 22000:2018 (Phần 1)

THIẾT LẬP, THỰC HIỆN, DUY TRÌ VÀ CẬP NHẬT PRP Yêu cầu tại tiêu chuẩn: Tổ chức phải thiết lập, thực hiện, duy trì và cập nhật PRP để tạo điều kiện ngăn ngừa và/hoặc giảm chất ô nhiễm (bao gồm cả mối nguy về an toàn thực phẩm) trong sản phẩm, quá trình chế biến sản phẩm và môi trường làm việc. …

Các bước áp dụng ISO 22000 tại doanh nghiệp

Các bước áp dụng ISO 22000 tại doanh nghiệp

BẢN CHẤT CỦA ISO 22000:2005 LÀ GÌ ISO 22000 là một Hệ thống tiêu chuẩn về Quản lý An toàn Thực phẩm; được rất nhiều tổ chức, doanh nghiệp áp dụng. Việc sở hữu chứng nhận ISO 22000 sẽ giúp cho tổ chức; doanh nghiệp có thể thể hiện cho khách hàng; đối tác của mình rằng họ đang nắm trong tay hệ thống …

Áp dụng ISO 9001 trong doanh nghiệp (phần 1)

Áp dụng ISO 9001 trong doanh nghiệp (phần 1)

VỀ ISO 9001 ISO 9001 là một tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý chất lượng do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) ban hành để giúp các tổ chức, doanh nghiệp quy trình hóa các hoạt động, qua đó chuẩn hóa và thiết lập các chuẩn mực cần thiết để kiểm soát hoạt động sản xuất, kinh doanh; tạo lập …