Tin tức

Các quy trình cơ bản cần có khi áp dụng ISO 13485

Các quy trình cơ bản cần có khi áp dụng ISO 13485

ISO 13485:2016 mới được xây dựng dựa trên cơ sở cấu trúc của tiêu chuẩn ISO 9001:2008. Các yêu cầu về quy trình hoạt động của hệ thống quản lý, hệ thống tài liệu cơ bản giống với tiêu chuẩn ISO 9001. Ngoài ra có bổ sung thêm các tài liệu cụ thể cho ngành công nghiệp thiết bị y tế. Bài viết này giúp …

Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm

Mục tiêu chung của Chương trình nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa (năng suất chất lượng) trên cơ sở áp dụng các giải pháp về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng, góp phần nâng tỷ trọng đóng góp của năng …

Phân biệt Chứng nhận – Công nhận – Thừa nhận

Phân biệt Chứng nhận – Công nhận – Thừa nhận

Người tiêu dùng trong nhiều năm qua thường xuyên nghe đến cụm từ “chứng nhận sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO” hoặc cụm từ “công nhận phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn ISO”. Nhìn chung, mọi người có thể hiểu nôm na ý nghĩa nhưng chưa hiểu thực sự rõ ràng các khái niệm về chứng nhận/công nhận/thừa nhận. …

Lưu ý về chứng nhận CE đối với hàng hóa lưu thông trên thị trường EU

Lưu ý về chứng nhận CE đối với hàng hóa lưu thông trên thị trường EU

Trong thời gian vừa qua, nhiều doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam hỏi về nhãn CE đối với mặt hàng khẩu trang. Do vậy, Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển đã tóm tắt các qui định về CE và cung cấp danh sách các cơ quan chịu trách nhiệm về chứng nhận CE tại các nước thành viên EU. QUY ĐỊNH CƠ BẢN VỀ KHẨU …

Phê duyệt Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khỏi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2020 – 2025

UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành Quyết định 1963/QĐ-UBND phê duyệt Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2020 - 2025. Mục tiêu cụ thể của Đề án là mỗi năm ít nhất có 05 DNNVV khởi nghiệp sáng tạo được hỗ trợ các nội dung theo Đề án. …

Tổng quan về ISO 13485:2016

Tổng quan về ISO 13485:2016

VỀ ISO 13485:2016 Thiết bị y tế có vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác khám, chữa bệnh và có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sức khỏe của con người. Sản phẩm trong lĩnh vực này không chỉ phải đáp ứng các tiêu chuẩn của nhà sản xuất mà còn phải tuân thủ các yêu cầu chế định và luật định …

Công nhận quốc tế – Công nhận UKAS

Công nhận quốc tế – Công nhận UKAS

CÔNG NHẬN LÀ GÌ? Công nhận là một hoạt động đánh giá độc lập các tổ chức đánh giá sự phù hợp theo các tiêu chuẩn do tổ chức công nhận thực hiện. Công nhận nhằm đảm bảo tổ chức đánh giá sự phù hợp có đủ năng lực để thực hiện đánh giá, chứng nhận sự phù hợp đối với một tiêu chuẩn cụ thể. Thông qua …

Certificazione saldatori UNI EN ISO 9606: accreditamento ACCREDIA

Certificazione saldatori UNI EN ISO 9606: accreditamento ACCREDIA

Thanks to the successful ACCREDIA accreditation for PEFC-CoC (Chain of Custody), AJA Registrars Europe became PEFC Italia notified Certification Body. Companies certified by AJA Europe on PEFC CoC are allowed to use the PEFC logos and will be listed on the PEFC register, as well as in AJA Registrars …