CHỨNG NHẬN CE MARKING

Chỉ thị Vật liệu xây dựng 305/2011/EU được EU thông qua năm 2011 và có hiệu lực từ 2013. Theo đó, tất cả các vật liệu xây dựng được chào bán trong Khu vực Kinh tế châu Âu phải được sản xuất theo tiêu chuẩn châu Âu hài hòa có liên quan và gắn dấu CE.

AJA đóng vai trò bên thứ ba được ủy quyền (Cơ quan thông báo) bởi Ủy ban châu Âu thực hiện đánh giá sự phù hợp cần thiết để gắn dấu CE. (Thông báo N. 2309)

Với tư cách là cơ quan được thông báo cho các chỉ thị an toàn sản phẩm vật liệu xây dựng của EU, AJA là lựa chọn đầu tiên cho các khách hàng cần dịch vụ chứng nhận gắn dấu CE đáng tin cậy.

Lưu ý về chứng nhận CE đối với hàng hóa lưu thông trên thị trường EU

Lưu ý về chứng nhận CE đối với hàng hóa lưu thông trên thị trường EU

Trong thời gian vừa qua, nhiều doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam hỏi về nhãn CE đối với mặt hàng khẩu trang. Do vậy, Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển đã tóm tắt các qui định về CE và cung cấp danh sách các cơ quan chịu trách nhiệm về chứng nhận CE tại các nước thành viên EU. QUY ĐỊNH CƠ BẢN VỀ KHẨU …